اطلاعات دوره
عنوان دوره دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری دوازدهم
موضوع گیاهپزشکی
برگزار کننده
محل برگزاری آموزشکده کشاورزی کرج
مدیر اجرایی دکتر کرامت الله ایزد پناه
دبیر علمی مهندس احمد پروین
سال برگزاری 1374
معرفی
تعداد مقالات: 402

1 اثر نحوه برداشت گندم دیم روی تغییرات جمعیت Porphyrophora tritici
حسنعلی واحدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.39 K)

2 ارزیابی کنترل شیمیایی و میزان خسارت پروانه برگخوار گندم در استان خوزستان ( Syringopais temperatella led.( Lep.:Seythridae
عبدالرضا عظیمی؛ مهدی بایمانی؛ محمود حقیقت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.03 K)

3 امکان عقیم سازی حشره بالغ سن گندم با استفاده از شبه هورمون جوانی
علی زرنگار؛ حسن داروغه؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.81 K)

4 بررسی اثرات جانبی چند حشره کش بر روی زنبور پارازیتوئید تخم سن گندم Trissolcus grandis Thomson
مهران جواد زاده؛ محمدرضا افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.36 K)

5 بررسی اثر گرانول چند حشره کش فسفره روی سن گندم
علیرضا حق شناس؛ مرتضی اسماعیلی؛ خلیل طالبی؛ کوروش سپهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.02 K)

6 بررسی یبیولوژی شته روسی گندم ( Diuraphis noxia ) و پراکندگی آن در استان تهران
لطفعلی دولتی؛ غلامرضا رسولیان؛ مرتضی اسماعیلی؛ پروانه آزمایش فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.5 K)

7 بررسی پروانه خوشه خوار گندم .Apamea sordens Hfn در مناطق دیم مراغه و هشترود
میر حسن هاشمی آقاجری؛ مقصود حسن پور حسنی؛ حسن نعیم تبیانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.79 K)

8 بررسی تاثیر روشهای مبارزه زراعی و شیمیایی بر روی شپشک ریشه گندم ( .Porphyrophora tritici ( Bod در مزارع دیم
حسن حیدری؛ وفا مردوخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.03 K)

9 بررسی تغییرات جمعیت شته های غلات دراستان تهران
پرویز نوری؛ علی رضوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (211.25 K)

10 بررسی رجحان، درصد خسارت و میزان تخمریزی سن گندم با تغذیه از 25 رقم گندم در شرایط گلخانه
منوچهر رضا بیگی؛ مرتضی اسماعیلی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.74 K)

11 بررسی تکمیلی در شناخت و معرفی فرمون جنسی سن گندم
عباس عبداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (174.25 K)

12 بررسی شته روسی گندم ( Diuraphis noxia ( Mordvilko و دشمنان طبیعی آن در ایران
ناصر زارع؛ گونز الز؛ علی اصغر احمدی؛ مرتضی اسماعیلی؛ ملکی میلانی؛ ، وفا بخش؛ ، سلیمی؛ گیلز ترپ؛ ، استاری؛ ، وولی؛ ، تامپسون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.03 K)

13 بررسی فون شته های گندم و درصد فراوانی جمعیت آنها در مزارع گندم گرگان و دشت
تقی درویش مجنی؛ علی رضوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (162.09 K)

14 بررسی مقدماتی دینامیسم جمعیت سن گندم .Eurygaster integriceps Put در منطقه کرج
بهرام تفقدی نیا؛ مرتضی اسماعیلی؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علی خلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.04 K)

15 بررسی مناطق انتشار سن گندم .Eurygaster integriceps Put و دشمنان طبیعی آن در استان چهار محال و بختیاری
حبیب الله نوربخش؛ شهناز رضوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.32 K)

16 بررسی میزان تاثیر سم فنیتروتیون مصرفی علیه سن گندم در کاهش تراکم جمعیت زنبور ساقه خوار غلات ( .Cephus pygmaeu L )
ولی اله غدیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.69 K)

17 بکارگیری سن ( Graphosoma lineatum L. ( Het., Pentamidae در تکثیر انبوه زنبورهای پارازیتوئید تخم سن ( Trissolcus spp.( Hym., scelionidae
شهریار عسگری؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.31 K)

18 بیولوژی زنبور ساقه خوار گندم ( Trachelus tabidus ) و مبارزه با آن در استان فارس
جلیل خلف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.99 K)

19 تاثیر ارقام مختلف گندم در طول عمر و قدرت تولید مثل شته روسی گندم ( Diuraphis noxia Mordvilko )
غلامرضا رسولیان؛ لطفعلی دولتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.23 K)

20 ظهور آفت ساقه خوار غلات ( Ochsenheimeria taurella ) در مزارع گندم و جو استان اصفهان
حسین مقدس؛ محمد رضا باقری؛ مصطفی صیاد نصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (304.14 K)

21 شناسایی و معرفی دشمنان طبیعی شته سبز گندم (.Sitobion avenae ( F منطقه گرگان و دشت
تقی درویش مجنی؛ هوشنگ بیات اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (193.17 K)

22 مبارزه بهزارعی علیه شپشک ریشه گندم ( .Porphyrophora tritici ( Bod در همدان
سید جلال اسلامی؛ محمد حسن صفر علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.88 K)

23 وضعیت آلودگی مزارع گندم استان اصفهان به نماتد مولد گال در دانه گندم Anguina tritici
احمد اخیانی؛ علیرضا احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (195.43 K)

24 بررسی مواردی از اپیدمیولوژی زنگ زرد گندم در آذربایجان غربی
سعید ارومچی؛ محمد ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.17 K)

25 بررسی اثر ایزوله های مختلف قارچ Fusarium graminearum schwabe روی ارقام مختلف گندم در مرحله گیاهچه
حسن رضا اعتباریان؛ محمد ترابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.81 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه