اطلاعات دوره
عنوان دوره دهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری دهم
موضوع گیاهپزشکی
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسان ایران و جمعیت کارشناسان بیماریهای گیاهی ایران
محل برگزاری دانشگاه شهید باهنر کرمان
مدیر اجرایی دکتر قوام الدین شریف
دبیر علمی مهندس احمد پروین
سال برگزاری 1370
معرفی
تعداد مقالات: 208

1 بررسی مقدماتی ملخ شاخک بلند (uv arovistia zebra uv. ( Tettigonidae-Decticinae
پروانه آزمایش فرد؛ علی اکبر کیهانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.64 K)

2 فون شپشکهای آرد آلو(homo-pseudococcidae) در استان خوزستان
غلامعلی آساده؛ محمد سعید مصدق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.68 K)

3 بررسی فون دشمنان طبیعی مهم شپشکهای آرد آلو (pseudococcus spp) در استان خوزستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.54 K)

4 مطالعه مقدماتی عسلک پنبه Bemisia tabaci در مازندران
یحیی ابطالی؛ عبدالعلی اسپهبدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.97 K)

5 بررسی بیولوژیک یک گونه تریکوگراما ،پارازیتوئید تخم پروانه برگخوار، انجیر ocnerogyia amanda staud در فارس
علی اصغر احمدی؛ غلامحسین بصیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.55 K)

6 اولین گزارش سه گونه pharoscymnus redel ایران
علی اصغر احمدی؛ عباس یزدانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.19 K)

7 بررسی فون سرخرطومیهای جنس sitona در استان فارس
علی اصغر احمدی؛ محمود عالیچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.55 K)

8 مقاومت سیتوژنتیکی شته سبز هلو Myzus persicae نسبت به سموم فسفره (دیازینون) در ایران
پریچهر احمدیان تهرانی؛ محمد جواد مراد اسحاقی؛ حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.92 K)

9 نکاتی از بیولوژی سوسک کلرادو leptinotarsa decemlineats در منطقه اردبیل
ژیلا اردبیلی؛ محمدحسین کاظمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.96 K)

10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر چندحشره کش در مراحل مختلف زندگی سن گندم E.integriceps
محمدرضا افشاری؛ پرویز نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.99 K)

11 بررسی بیواکولوژی ساقه خوار ذرت sesamia nonagriodes lef در فارس
عباد اله اقتدار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.95 K)

12 بیولوژی و پراکنش پارازیتوئید سن گندم در منطقه کرج
مسعود امیر معافی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.76 K)

13 بررسی کارایی مگسهای پارازیتوئید سن گندم در منطقه کرج
مسعود امیر معافی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.28 K)

14 نخستین بررسی درباره بیولوژی و پوروش جمعی دو گونه از پارازیتوئیدهای شفیره مگس خانگی بمنظور مبارزه بیولوژیک در ایران
محمود ایران پور؛ سیاوش تیرگری؛ منصوره شایقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262 K)

15 بررسی بیولوژیک Anastatus sp ، پارازیتوئید تخم پروانه برگخوار انجیر Ocnerogyia amanda
غلامحسین بصیری؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.56 K)

16 بررسی بیولوژیک Ooencyrtus sp ، پارازیتوئید تخم پروانه برگخوار انجیر Ocnerogyia amanda staudدر استان فارس
غلامحسین بصیری؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.64 K)

17 امکان بررسی باقیمانده چند سم فسفره پرورش تین لیر کروماتوگرافی
ماندانا بهبودی؛ محمدرضا افشاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.6 K)

18 بررسی تاثیر و مقایسه چند نوع برگریز پنبه در استان سمنان
هوشنگ جوان مقدم؛ امیر عرب حسن آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.42 K)

19 بررسی وضعیت الودگی واریته های مختلف پنبه به آفات مکنده
هوشنگ جوانمقدم؛ قاسم بشر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (167.74 K)

20 ناقلین لیشمانیوز جلدی در ایران
عزت الدین جوادیان؛ محمدعلی سیدی رشتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.77 K)

21 بیولوژی و اکولوژی کفشدوزک pharoscymnus ovoideusشکارچی مهم شپشک معمولی خرما parlatoria blanchardi دراستان فارس
جلیل حاجی زاده؛ علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.48 K)

22 رشد و فعالیت زمستانی سرخرطومی برگ یونجه Hypera postica در اصفهان
بیژن حاتمی؛ محمدمهدی مدنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.06 K)

23 بررسی بیولوژی بید سیب زمینی phthorimaea operculella z در کرج
علیرضا حسان؛ جلال الدین حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208 K)

24 بررسی تاثیر تاریخهای مختلف کشت سیب زمینی بر میزان الودگی به بید سیب زمینی در منطقه کرج
علیرضا حسان؛ جلال الدین حبیبی؛ علی نیلی احمد ابادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (171.23 K)

25 نقش هرس در کنترل مگس خربزه روی رقم خربزه مشهدی خراسان
مهدی حسینی؛ علیرضا هادیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (201.11 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه