اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و یکمین کنگره گیاه پزشکی ایران
نوبت برگزاری بیست و یک
موضوع گیاهپزشکی
برگزار کننده
محل برگزاری دانشگاه ارومیه
مدیر اجرایی دکتر شهرام آرمیده
دبیر علمی دکتر حشمت اله امینیان
سال برگزاری 1393
معرفی
تعداد مقالات: 1,143

1 اثر ژنوتیپ‌های مختلف گلرنگ روی برخی پارامترهای زیستی و تولیدمثلی مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) تحت شرایط آزمایشگاهی
مصطفی غفوری مقدم؛ حسین برخوردار؛ علی اکبر عابدی؛ رویا نصیریان؛ زهرا گل پرور
مشاهده مقاله

2 بررسی برخی پارامترهای جدول زندگی کفشدوزک شکارگر Hippodamia variegate (Goeze) (Col.: Coccinellidae) با تغذیه از شته سبز گندم Sitobion avenae (Fabricius) (Hem.: Aphididae) روی گیاهان مختلف
مصطفی غفوری مقدم؛ علی گلی زاده؛ مهدی حسن پور؛ هوشنگ رفیعی دستجردی؛ جبرئیل رزمجو
مشاهده مقاله

3 اولین گزارش گونه مگس گرده افشان (Exoprospora dispar Loew, 1869 (Dip.:Bombyliidae از ایران
رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری؛ بابک قرالی
مشاهده مقاله

4 مقایسه مورفومتریک بال در جمعیت های کفشدوزک (Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae در برخی نقاط ایران
رحیم عبدالهی مصباح؛ جاماسب نوذری
مشاهده مقاله

5 گزارش گونه Ditylenchus valveus از ایران
اکبر بخشانی؛ عصمت مهدیخانی مقدم؛ ساره بقایی راوری
مشاهده مقاله

6 کنترل مهمترین آفت انباری حبوبات با استفاده از گاز ازن
عارف معروف؛ زهرا تاجیک؛ الهام صنعتگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.19 K)

7 مقایسه مقاومت آنتی بیوزی شش رقم خیار گلخانه‌ای به کنه تارتن ترکستانی Tetranychus turkestani (Acari: Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی
سمیه محمدی؛ علی اصغر سراج؛ علی رجب پور
مشاهده مقاله

8 شناسایی قارچ Coniothyrium fuckelii به‌عنوان عامل شانکر ساقه رز گلخانه‌ای در همدان
رازک مهدیزاده نراقی؛ محمد حسن بختیاری
مشاهده مقاله

9 اولین گزارش ازChalara thielavioides عامل بیماریBlack root rot در نهالستان‌های گردوی استان همدان
رازک مهدیزاده نراقی؛ محمد حسن بختیاری؛ مزدشت گیتی
مشاهده مقاله

10 گزارشی ازAlternaria alternata عامل بیماری Alternaria blotch & leaf spot در انجیر Ficus carica
رازک مهدیزاده نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ مزدشت گیتی
مشاهده مقاله

11 تاثیر غلظت های زیرکشنده اسپینوساد روی برخی از پارامترهای دموگرافی جمعیت پروانه برگ خوار توتGlyphodes pyloalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae)
فروزان پیری علی آبادی؛ احد صحراگرد؛ محمد قدمیاری
مشاهده مقاله

12 اولین گزارش زنبور(Hym.: Eupelmidae) Anastatus interruptus (Nikol'skaya)از ایران
زینب السادات بایگان؛ حسین لطفعلی زاده؛ محمد رضا زرگران؛ رعنا پورایوبی
مشاهده مقاله

13 خسارت نماتد مولد سیست چغندرقند بر خصوصیات کمی وکیفی چغندرقند در مزارع استان خراسان رضوی
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ مسعود احمدی؛ حسنعلی شهبازی؛ جواد رضایی
مشاهده مقاله

14 تهیه پایه گرده افشان چغندرقند مقاوم به نماتد مولد سیست چغندرقند
جمشید سلطانی ایدلیکی؛ مسعود احمدی؛ مژده کاکویی نژاد؛ جواد رضایی
مشاهده مقاله

15 مطالعه مورفولوژیک زنجرک‌های جنس (Hemiptera, Cicadellidae) Neoaliturus Distant, 1918 در استان کرمان و استفاده از ره‌یافت‌های مولکولی در تایید شناسایی‌؛ به همراه گزارش یک گونه جدید برای فون ایران
فرزاد پاکارپور راینی؛ جاماسب نوذری؛ وحید حسینی نوه؛ علی الماسی
مشاهده مقاله

16 تاثیر مدیریت تلفیقی شیمیایی و مکانیکی علف های هرز بر مقادیر سدیم، پتاسیم و نیتروژن مضره قند غده در مزارع چغندرقند (Beta vulgaris ) در منطقه کرمانشاه
کامبیز بصیری؛ حسین نجفی؛ محمدجواد میرهادی؛ مژگان ویسی؛ سارا نیری
مشاهده مقاله

17 ارزیابی ساختار ژنتیکی در داخل و میان جمیعت‌های ایرانی Macrophomina phaseolina عامل پوسیدگی ذغالی کنجد با استفاده از نشانگرURP-PCR
رضا صلاحلو؛ ناصر صفایی صفایی؛ مسعود شمس بخش
مشاهده مقاله

18 مقایسه ی قارچ کش کاربندازیم با Talaromyces flavus از لحاظ کنترل پژمردگی ورتیسلیومی سیب زمینی در شرایط مزرعه
لاله نراقی؛ امیر ارجمندیان؛ اصغر حیدری؛ کسری شریفی؛ عباس شهابی؛ همایون افشاری آزاد
مشاهده مقاله

19 تأثیر عمق دفن ریزوم بر خصوصیاترشدی اندام هوایی علف‌هرز حلفه (Imperata cylindrica L. Beauv)
حیدر حمیداوی؛ سید وحید اسلامس؛ مجیدم جامی الاحمدی
مشاهده مقاله

20 کنترل بیولوژیک Polymyxa betae، ناقل عامل بیماری ریزومانیای چغندرقند در شرایط گلخانه
لاله نراقی؛ اصغر حیدری؛ حسن عسکری؛ رضا پوررحیم؛ رسول مرزبان
مشاهده مقاله

21 مطالعه زمان مرگ در نقطه فوق سرد شدن کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae
سمیرا خدایاری؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله

22 بررسی اثر خشکی بر شاخص جوانه زنی، جوانه های ریزوم حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv)
حیدر حمیداوی؛ سید وحید اسلامس؛ مجیدم جامی الاحمدی
مشاهده مقاله

23 بررسی کارایی رهاسازی اشباعی کفشدوزک (Stethorus gilvifrons) در کنترل بیولوژیک کنه تارتن خرما (Oligonychus afrasiaticus) در شرایط مزرعه‌ای
مسعود لطیفیان؛ غلامرضا کجباف والا؛ مرتضی امیدبخش
مشاهده مقاله

24 بررسی اثر ترکیبات گیاهی بر قارچ Beauveria bassiana در جمعیت شپشه دندانه دار در شرایط تغذیه از خرما
مسعود لطیفیان؛ Jahanshir Shakarami؛ بهار راد
مشاهده مقاله

25 تاثیر کشت مخلوط گشنیز(Coriandrum sativum L.) و باقلا (Vicia faba L.) برانبوهی فون حشرات و پتانسیل کنترل علف‌های هرز
اسماعیل رضائی چیانه؛ اروج ولیزادگان؛ مهدی تاج بخش؛ مهدی قیاسی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه