اطلاعات دوره
عنوان دوره هشتمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری هشتم
موضوع حشرات، کنه ها، قارچها و باکتریها، ویروسها و میکوپلاسماها، نماتدها و علفهای هرز
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
محل برگزاری دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر اجرایی دکتر اسفندیار اسفندیاری
دبیر علمی دکتر رحیم عبادی
سال برگزاری 1365
معرفی
تعداد مقالات: 159

1 زیست شناسی دوگونه شته Acyrtosiphon pisum و Therioaphis trifolii و Forma maculata در اطراف کرج
غلامرضا رسولیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.74 K)

2 روش پرورش، جابجا کردن و تشخیص نر و ماده زنبور پارازیت آفات مهم انباری Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera:Pteromalidae)
صدرالدین شریفی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (69.01 K)

3 استفاده از اشعه ایکس در مطالعه نشوونما و رفتار زنبور پارازیت Anisopteromalus calandrae (Hymenoptera : pteromalidae) بر روی سرخرطومی ذرت Sitophilus zeamais (Coleoptera : curculionidae) درون دانه های ذرت
صدر الدین شریفی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.37 K)

4 پروانه بذر خوار کنجد Antigastra catalaunalis (Pyralidae, Lep. )
مهدی حسینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.78 K)

5 زیست شناسی ،میزبانها و زیر گونه های شته های سیاه باقلا در ایران
حسین حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.14 K)

6 انگلهای زنبور عسل کوچولو در ایران (Apis florea)
علی اصغر احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.04 K)

7 بهره بردارری و حفاظت از زنبور عسل کوچک ایران Apis florea (Apidae Hym. )
سیاوش تیرگری؛ عباس میرابزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.09 K)

8 تاثیر عمل گرده افشانی زنبور عسل (Apis mellifera ) و زمان کاشت روی میزان تولید و کیفیت بذر سه واریته پیاز (Allium cepa ) در اصفهان
محمود اثنی عشری؛ رحیم عبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.75 K)

9 مقایسه عملکرد پنج نژاد و هیبرید مهم خارجی زنبور عسل (Apis mellifera ) با نژاد بومی ایران در منطقه اصفهان
رحیم عبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.6 K)

10 معرفی یک آفت قرنطینه در ایران (.Bruchidae Col) Bruchidius trifolii
زهیر باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.75 K)

11 معرفی آفتی جدی از ایران ،سوسک بذر خوار اسپرس Bruchidius unicolor (Bruchidae Col. )
زهیر باقری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.93 K)

12 پروانه پارانشیم خوار برگ سیب Bucculatrix pomifoliella
محمد باقر شاهرخی؛ عباسعلی زارع؛ محمد علی فولادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.05 K)

13 بررسی ارزیابی خسارت کارادرینا بمنظور تعیین نرم سمپاشی
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.15 K)

14 بررسی بیواکولوژی شپشک مومی مرکبات Ceroplastes sinensis (Lecaniidae Hom. ) در شرق مازندران
محمد ابراهیم جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.24 K)

15 بررسی نکاتی جدید از زیست شناسی کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis در شالیزارهای شمال کشور
محمد حیدری؛ پرویز مستوفی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.54 K)

16 ارزیابی تاثیر روش مبارزه شیمیائی در کنترل جمعیت ساقه خوار برنج Chilo suppressalis
پرویز مستوفی پور؛ محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.01 K)

17 آیا میتوان شخم زمستانه مزارع برنج را تا اغاز شفیر شدن لاروهای ساقه خوار برنج
بتا خیرانداخت؛ محمد رضا موسوی؛ ذکریا کریمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.74 K)

18 بررسی بیولوژی و قسمتی از مورفولوژی Chrysoperla iranica (Chrysopidae Neu. ) بمنظور استفاده در کنترل بیولوژیکی
حسین حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (51.58 K)

19 بررسی بیولوژی پسیل گز (cyamophila dicora ) در مراتع خونسار
عزیز اله نعیم؛ ابراهیم بهداد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (58.4 K)

20 گزارش چهار گونه زنجره از خانواده Delphacidae در مزارع غلات استان فارس
علی اصغر احمدی؛ کرامت اله ایزدپناه؛ احمد جعفری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.04 K)

21 بررسی بیواکولوژی سپردار گوجه Diaspidiotus prunorum در اصفهان
ناهید دستغیب بهشتی؛ ابراهیم بهداد؛ شاپور باروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.35 MB)

22 شته های جنس Dysaphis و ویزگیهای بیولوژیک و مرفولوژیک آنها در ایران
علی رضوانی گیل کلائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.42 K)

23 نقش Empoasca decipiens (Cicadellidae : Hom. ) در اینجاد سوختگی برگ سیب زمینی رقم کوزیما
حسین سیدالا سلامی؛ داریوش دانش؛ عبدالحسین اسلامی؛ علیرضا سپاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.7 K)

24 زنجرک سبز پنبه Empoasca lybica در استان فارس
علی اکبر منصف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.27 K)

25 معرفی ویروسی بیولوژی مگس خزانه برنج Ephydra afghanica در اصفهان
محمود دامادزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.17 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه