اطلاعات دوره
عنوان دوره یازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری یازدهم
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران
محل برگزاری دانشگاه گیلان ( رشت )
مدیر اجرایی دکتر محمد صفوی
دبیر علمی مهندس علیرضا کریمی
سال برگزاری 1372
معرفی
تعداد مقالات: 298

1 انتشار و دشمنان طبیعی شته روسی گندم Diuraphis noxia (mordvilko) (Homoptera: Aphididae) در استان فارس
علی اصغر احمدی؛ علیمراد سرافرازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (519.91 K)

2 بررسی تاثیر کشندگی اندازه قطرات محلول سم روی سن گندم در آزمایشگاه
محمد رضا افشاری؛ پرویز نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.43 K)

3 بررسی تاثیر علفکش های مختلف بر روی علفهای هرز و عملکرد گندم
حسین فقیه؛ محمداسماعیل راجع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.84 K)

4 کنترل علفهای هرز چچم (Lolium persicum) و پارافولیس (Parapholis) در زراعت جو
منصور منتظری؛ حسین خبازصابری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (405.91 K)

5 نکاتی در مورد بیواکولوژی شپشک ریشه گندم porphyrophora tritici (Bod.) (Homo: margarodidae) در استان آذربایجان شرقی
شهیندخت اکبری نوشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (429.67 K)

6 گسترش بروموس Bromus commutatus در مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان
حسین میرکمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (516.58 K)

7 مقایسه میزان آلودگی ارقام و لاینهای امید بخش برنج به کرم ساقه خوار
احمد اشرفی؛ ترانه اسکو؛ ایرج نجفی نوایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (460.44 K)

8 بررسی فون شته های غلات ( گندم و جو ) و پارازیتوئیدهای آنها در منطقه سیستان
علیرضا بندانی؛ غلامرضا رسولیان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی؛ پروانه آزمایش فرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (522.16 K)

9 بررسی تاثیر شرایط محیطی پرورش زنبور تریکوگراما در کارآئی آن روی Naranga Chilo در مازندران
هوشنگ بیات اسدی؛ ترانه اسکو؛ ایرج نجفی نوائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (320.57 K)

10 بررسی باقیمانده و دوام سم فنیتروتیون در گندم
ماندانا بهبودی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (439.95 K)

11 بررسی تکمیلی کارائی و استفاده از زنبور تریکوگراما علیه کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis Walk
هاشم الحسینی؛ پرویز مستوفی پور؛ هوشنگ بیات اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (419.98 K)

12 زیست شناسی مقدماتی مینوز برگ غلات در استان باختران Syringopais temperatella led. (lep. scythridae)
نوذر بهرامی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (499.13 K)

13 روشهای غیر شیمیائی مبارزه با کرم ساقه خوار در استان مازندران Chilo suppressalis walk (Lep. pyralidae)
عزیز خرازی پاکدل؛ محمد حیدری؛ ابوتراب وکیلی؛ علی محمد عرب؛ محمد صادق علوی پور؛ مرتضی ولیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (589.43 K)

14 مقایسه آزمایشگاهی قدرت زادآوری جمعیت های مختلف زنبور Trissolcus grandis thomson ( Hym. scelionidae) پارازیتوئید تخم سن گندم Eurygaster integriceps put
محمد ولی تقدسی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (316.6 K)

15 بررسی ملخهای خسارت زای مزارع برنج در منطقه رشت
حسین صائب؛ حسن رحیمیان؛ ذکریا کریمیان؛ ابوتراب وکیلی؛ محمد حیدری؛ محسن جلالی نائینی؛ لطیف صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (418.2 K)

16 بررسی میزان حساسیت جمعیت های مختلف سن گندم (.Eurygaster integriceps put ) نسبت به حشره کش فنیتروتیون
مهران جوادزاده؛ مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (493.08 K)

17 بررسی نتایج طرح کاربردی استفاده از زنبور پارازیتوئید Trichogramma maidis بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressallis در مازندران شرقی(آمل)
محمدصادق علویپور؛ هوشنگ بیات اسدی؛ علی محمد عرب؛ ایرج نجفی نوائی؛ مرتضی ولیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (498.48 K)

18 بررسی فون (Fauna) کنه های خسارت زای انباری برنج در شرق مازندران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.39 K)

19 بررسی اختلاف آلودگی و خسارت ارقام گندم و جو به سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put در مزارع غلات آبی استان تهران
محمد حیدری؛ ولی الله غدیری؛ پرویز ایرانی؛ محمد ابراهیمیان؛ ایوب ذرینه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (621.79 K)

20 تعیین دز (تعداد زنبور برای یک هکتار) مناسب رها سازی زنبور تریکوگرام علیه ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis) و کرم سبز برگخوار برنج (Naranga aenescens)
ایرج نجفی نوائی؛ ترانه اسکو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (474.3 K)

21 بررسی واکنش ارقام مختلف برنج آپلند (Upland) به بیماری بلاست در گیاهان
علی الهی نیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.59 K)

22 بررسی نرم مبارزه شیمیایی بر علیه پوره سن معمولی گندم Eurygaster integriceps put در مزارع غلات آبی دشت ورامین
محمد حیدری؛ پرویز ایرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.9 K)

23 رابطه بین تراکم اسپر در هوا و تراکم بلاست برگ (Leaf blast) و درصد بلاست خوشه (Panicle blast) در ارقام مختلف برنج
منوچهر ایزدیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (575.7 K)

24 بیماری بلاست و روشهای پیش آگهی آن در استان گیلان
منوچهر ایزدیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (533.48 K)

25 بررسی میزان تاثیر حشره کش ها به طریق یو ـ ال ـ وی روی ملخ مراکشی در شمال خراسان
مهدی حسینی؛ حسین حجت؛ محمد رضا افشاری؛ فیروز نیکخو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.94 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه