اطلاعات دوره
عنوان دوره ششمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری ششم
موضوع حشره شناسی کشاورزی، حشره شناسی پزشکی و دامپزشکی، عوامل بیماری زا در گیاهان، آفت کشها و مسائل محیط زیست،بررسی های بیولوژیک و مبارزه تلفیقی بیولوژیک در گیاهان، علفهای هرز، کنه ها
برگزار کننده موسسه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، سازمان حفظ نباتات وزارت کشاورزی و عمران روستایی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران،
محل برگزاری دانشگاه تهران
مدیر اجرایی دکتر حسن اشتیاقی، مهندس هوشنگ برومند، دکتر محمد جواهری
دبیر علمی دکتر حسن اشتیاقی، مهندس هوشنگ برومند، دکتر محمد جواهری
سال برگزاری 1356
معرفی
تعداد مقالات: 57

1 زنبور Dibrachys boarmiae (walker) (پارازیت لاروکرم سیب) دینامیسم و اهمیت آن در مبارزه بیولوژیک
جواد حبیبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (325.77 K)

2 نقش حشرات در جنگلهای راش شمال ایران و اهمیت آن در جنگلداری ایران
ابراهیم عادلی؛ پوران سلیمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.51 K)

3 اثر اشعه گامای کبالت شصت روی شیشه آرد
ابراهیم باقری زنوز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (2.48 MB)

4 بررسی مقدماتی بیولوژی شته سبز هلو در اهواز
حسین حجت؛ گای بیشاپ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.88 K)

5 مطالعه زنبور پارازیت ‌‌‌‌Bracon lefroyi (hymenoptera. Braconidae) از ایران
منظور حسین؛ احمد عسگری؛ غلامحسین عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.85 K)

6 تاثیر سه نوع هورمون جوانی بر روی رشد کرم خاردار
منظور حسین؛ احمد عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (313.12 K)

7 استفاده از اشعه ایکس در مطالعه نشوونما، فعالیتها و رفتار سوسک چینی حبوبات Callosobruchus chinenis L و زنبور پارازیت آن Anisoptermalus calandrae (How) درون لوبیای چشم بلبلی
علی اصغر احمدی؛ صدرالدین شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (344.07 K)

8 بررسی بیولوژی شب پره هندی Plodia interpunctella Hb. (Lep-pyralidae) روی یه نوع مواد غذایی و تاثیر تغذیه ازین مواد در رشد لار و با اندازه گیری طول آرواره های بالا
نورالدین شایسته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.55 K)

9 کرم ساقه خوار برنج Chilo suppressalis در استان گیلان
محمدرضا موسوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (454.64 K)

10 پیشرفت در پرورش و نگه داری بالغین و لارو مگس های حلزون کش در آزمایشگاه
سیاوش تیرگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (364.05 K)

11 مقاوم شدن مگس خانگی به زنبور پارازیت Nasoni Vitripennis walker
ناصر زارع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (446.57 K)

12 آنوفلس استفنسی و اهمیت آن در انتقال بیماری مالاریا در استان فارس، جنوب ایران
نصرت اله عشقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.29 K)

13 مگس های تولید کننده میاز انسانی در ایران و طرق معالجه و پیش گیری آنها
بیژن جانبخش؛ سیاوش تیرگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.7 K)

14 بیماری گال برگی اطلس
بهمن امانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.29 K)

15 یکی از عوامل بیماری لکه ارغوانی لوبیای روغنی در ایران
قربانعلی حجاورد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (351.44 K)

16 بررسی اثر بیماریزائی چند جدا شده از قارچ Rhizoctonia solani از روی ارقام مختلف نخود
شیرین قربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.32 K)

17 بررسی نماتد چغندرقند Heterodera schachtii schmidt در استان خراسان
حسین فریور مهین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.74 K)

18 مطالعه نماتد سیب زمینی در ایالات بایرن آلمان غربی
منوچهر شرفه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.25 K)

19 بررسی اثر آیش و تناوب در کاهش جمعیت نماتد مولد غده Meloidogyne. SP در خاک
غلامرضا رسولیان؛ محمود اخوت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (369.45 K)

20 تعیین مشخصات یک ویروس چند ذره ای جدا نشده از اطلس
شهربانو پروین؛ کرامت اله ایزدپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (326.79 K)

21 ایجاد یکنوع بیماری ویروسی بوسیله Carnatio Mottle virus در میخک های اصفهان و استفاده از تکنیک کشت مریستم برای کنترل آن
اصغر مشاری گاوکانی؛ داریوش دانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (355.1 K)

22 بیماریزایی موزائیک کاهو و ویروس موزائیک کاهو Lettuce Mosaic (LMV) بعنوان عامل آن در قسمت مرکزی ایران
داریوش دانش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (360.57 K)

23 بررسی مقاومت نسبی ارقام مختلف صیفی و کنف بنماتد مولد غده ریشه Meloidogyne spp و آزمایش چند سم نماتدکش به منظور مبارزه با آنها
ضیاء گرایلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (398.04 K)

24 اثر چند قارچ فوزاریوم در تندکش دانه و رشد گیاهچه کتان
جواد زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (283.79 K)

25 ارتباط بین قارچ Verticillim dahliae kle.b و نماتد مولد غده در ریشه (Meloidogyne hapla chitwood) روی دو واریته نعناع روغنی
حسین اشتیاقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (322.23 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه