اطلاعات دوره
عنوان دوره شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری شانزدهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی، علف های هرز
برگزار کننده انجمن حشره شناسی ایران، انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، انجمن علوم علف های هرز ایران، دانشگاه تبریز
محل برگزاری دانشگاه تبریز
مدیر اجرایی دکتر عباس شریفی تهرانی
دبیر علمی دکتر غلامرضا نیکنام
سال برگزاری 1383
معرفی
تعداد مقالات: 1,112

1 تاثیر سه نوع نور سفید، زرد و طبیعی روی بعضی از فاکتورهای زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebretor say
مریم ال عصفور؛ ابراهیم سلیمان نژاد؛ سعید مودی؛ عبدالرحمن سواری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.67 K)

2 بررسی کارائی دو گونه زنبور تریکوگراما embryophagum Tricogramma و T.brassiae در کنترل شب پره کرم گلوگاه انار
مظاهر یوسفی؛ لطیف صالحی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.24 K)

3 بررسی نقش دما در میزان باروری اکوتیپ های زنبور تریکوگرامای جمع آوری شده از باغات سیب استان آذربایجانشرقی
محمد مشهدی جعفرلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.94 K)

4 تاثیر مدت ذخیره سازی بر میزان تخم ریزی و نسبت جنسی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor در شرایط انسکتاریوم
سعید مودی؛ ابراهیم سلیمان نژاد؛ عبدالرحمن سواری؛ مریم آل عصفور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (55.67 K)

5 حفظ و حمایت از پارازیتوئیدهای سن گندم در استان چهار محال و بختیاری
علیرضا حق شناس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.87 K)

6 بررسی بیولوژی Heliozita helluo F مگس پارازیتوئید سن گندم در استان کردستان
مصطفی منصورقاضی؛ صلاح الدین کمانگر؛ عسکر جوزیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.59 K)

7 بیولوژی و توان تغذیه سوسک cybocephalus fodori minor شکار سپردار واوی پسته lepidosaphes pistaciae در شرایط آزمایشگاه
جلال کلاهدوز شاهرودی؛ حسین سیدالاسلامی؛ رحیم عبادی؛ بیژن حاتمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (64.69 K)

8 تعیین شاخص تولید PI در کفشدوزک های Hippodamina variegata و coccinella septempunctata در شرایط آزمایشگاهی
مهدی ملاشاهی؛ احد صحراگرد؛ رضا حسینی؛ عصمت ملاشاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.52 K)

9 تعیین شاخص های رشد جمعیت کفشدوزک Coccinella septempunctata در شرایط آزمایشگاهی
مهدی ملاشاهی؛ احد صحراگرد؛ رضا حسینی؛ عصمت ملاشاهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.52 K)

10 بیولوژی و جدول زندگی زنبور پارازیتوئید Diaeretiella rapae روی شته مومی کلم Bevicoryn brassicae
علی حسینی؛ یعقوب فتحی پور؛ مصطفی حقانی؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.18 K)

11 الگوی توزیع فضایی Brevicoryne brassicae و زنبور پارازیتوئید آن Diaertiella rapae
مصطفی حقانی؛ یعقوب فتحی پور؛ علی حسینی؛ علی اصغر طالبی؛ سعید محرمی پور؛ فروغ بهرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.33 K)

12 تعیین پارامترهای جدول زندگی و واکنش تابعی کفشدوزک Oenopia conglobata L در شرایط آزمایشگاه
محمدرضا حسنی؛ محمدرضا مهرنژاد؛ هادی استوان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (67.45 K)

13 بعضی ویژگیهای زیستی مگسهای Tachinidae انگل حشرات کامل سن گندم در شهرستان ورامین
شهزاد ایرانی پور؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.04 K)

14 مطالعه اثر میزبان آزمایشگاهی Corcyra cephalonica و میزبان اصلی Helicoverpa armigera روی برخی صفات مهم زیستی زنبور Trichogramma chilonis Ishii
جلال شیرازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.82 K)

15 ترجیح میزبانی و switching در زنبور پارازیتوئید Trissplcus semistritus نسبت به تخم های سن گرافوزوما و سن گندم
شهریار عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.2 K)

16 بررسی تغییرات جمعیت مینوز سبزی و صیفی و پارازیتوئیدهای آن در مزارع خیار ورامین
شهرام فرخی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ پرویز نوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (38.4 K)

17 بررسی پراکنش، نوسانات فصلی و دشمنان طبیعی مهم بید سیب زمینی phthorimaea operculella در منطقه شاهرود
احمد دزیانیان؛ الهیار جلالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (45.01 K)

18 بررسی ترجیح میزبانی کفشدوزکهای شکارگر شته خرزهره Aphis nerii B.de F
محمدسعید مصدق؛ مریم آل عصفور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (62.75 K)

19 بررسی وضعیت زنبورهای پارازیتوئید و هیپرپارازیتوئید شته های علفهای هرز در باغهای پسته استان کرمان
یحیی امامی؛ محمدرضا مهرنژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63.29 K)

20 تاثیر درختان کنار در میزبان یابی مگس pales murina پارازیتوئید پروانه برگخوار کنار در استان بوشهر
فرار ناصر؛ غلامحسین اسدی؛ مصطفی حقانی؛ ابراهیم صادقی؛ حسن عسکری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (63 K)

21 نقش آنزیم پروتئاز در قارچهای بیمارگر حشرات
علیرضا بندانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (60.49 K)

22 اثر قارچ بیمارگر Tolypocladium cylindrosporum و متابولیت ثانویه آن روی سیستم ایمنی سلولی پروانه مومخوار Galleria mellonella L
علیرضا بندانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.46 K)

23 بررسی بیولوژی کفشدوزک Exochomus nigromaculatus Goeze در شرایط مختلف دمایی مختلف
علیرضا نظری؛ جلیل حاجی زاده؛ واحد صحراگرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.47 K)

24 واکنش تابعی کفشدوزک Exochomus nigromaculatus نسبت به تراکمهای مختلف دو گونه شته خرزهره و شته اقاقیا Aphis craccivora
علیرضا نظری؛ جلیل حاجی زاده؛ احد صحراگرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.98 K)

25 بررسی زیست شناسی مگس Pales murina در استان بوشهر
ناصر فرار؛ رضا گلستانه؛ حسن عسکری؛ ابراهیم صادقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.22 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه