اطلاعات دوره
عنوان دوره چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری چهاردهم
موضوع آفات، بیماریهای گیاهی و علفهای هرز
برگزار کننده هیئت مدیره انجمن حشره شناسی ایران، هیئت مدیره انجمن بیماری شناسی گیاهی ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان
محل برگزاری دانشگاه صنعتی اصفهان
مدیر اجرایی دکتر علی آهون منش
دبیر علمی دکتر مسعود بهار
سال برگزاری 1379
معرفی
تعداد مقالات: 775

1 بررسی وجود پروتئین های ضد یخ در سن گندم ( Eurygaster integriceps ) و تعیین کارایی آنها
احمد بغدادی؛ عذرا ربانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (59.48 K)

2 بررسی و تحلیل اقتصادی- اجتماعی مبارزه با سن گندم در قالب طرح جامع سن
مجید حسنی مقدم؛ غلامعباس عبداللهی؛ غلامحسین بصیری؛ مرتضی اللهیاری؛ رمضان روئین تن؛ مصطفی نویدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.02 K)

3 ارزیابی مقاومت 12 رقم گندم نسبت به سن گندم ( .Eurygaster integricps Put ) در مرحله فعالیت پوره ها و سن های نسل جدید
منوچهر رضابیگی؛ مرتضی اسماعیلی؛ غلامرضا رجبی؛ قدیر نوری قنبلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.34 K)

4 بررسی حساسیت مراحل مختلف رشدی سن معمولی گندم به .Beauveria bassiana Vuill
رضا طلایی حسنلویی؛ عزیز خرازی پاکدل؛ قربانعلی حجارود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (77.84 K)

5 بررسی رابطه درصد سن زدگی با خواص نانوایی و روشهای بهبود کیفیت گندمهای سن زده
علیرضا عسکریان زاده؛ ناصر رجب زاده؛ غلامعباس عبداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (76.71 K)

6 مطالعه بیولوژی مگس پارازیتوئید غالب سن گندم ( .Phasia subcoleoptrata L ) در منطقه اصفهان
رحیم عبادی؛ عسگر جوزیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.71 K)

7 بررسیهای آزمایشگاهی و صحرائی جهت امکان کاهش مصرف سم در واحد سطح بر علیه سن گندم
علی اصغر کلانتری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.84 K)

8 بررسی میزان تاثیر سموم مصرفی علیه سن گندم در کاهش تراکم جمعیت تریپس گندم ( .Haplothrips tritici Kurd )
صلاح الیدین کمانگر؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.97 K)

9 نمونه برداری دنباله ای برای تعیین سطح جمعیت سن گندم ( .Eurygaster integriceps Put ) در منطقه ورامین
سعید معین نمینی؛ احد صحراگرد؛ مسعود امیر معافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.46 K)

10 انتخاب حشره کش های موثر علیه سن گندم با استفاده از روش زیست سنجی و شاخص RPRC ) Relative Potential Reduced Concentration )
عزیز شیخ گرجان؛ علی اصغر پور میرزا؛ خلیل طالبی؛ غلامرضا رجبی؛ جعفر خلقانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (90.98 K)

11 بررسی مقاومت ارقام گندم به شته روسی ( Diuraphis noxia Mordvillko ) در کرج
بهرام شکاریان؛ غلامرضا رسولیان؛ پروانه آزمایش فرد؛ محمدرضا قنادها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (74.12 K)

12 مقایسه گلخانه ای میزان مقاومت 5 رقم از ارقام گندم به شته روسی گندم ( Diuraphis noxia ( Mordvilko) ( Hom.: Aphididae
محمد حسین کاظمی؛ پرویز طالبی چایچی؛ محمدرضا شکیبا؛ محمد مشهدی جعفرلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (82.96 K)

13 بررسی زیست شناسی سوسک برگ خوار غلات ( .Oulema melanopus ( L بر روی گندم
فرناز سیدی صاحباری؛ پرویز طالبی چایچی؛ حسن ملکی میلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.28 K)

14 بررسی بیولوژی تریپس گندم ( Haplothrips tritici Kur. Phlaeothripidae ) در کرمان
حاجی محمد تکلوزاده؛ هادی زاهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.34 K)

15 ارزیابی خسارتهای کمی و کیفی تریپس گندم Haplothrips tritici و بر آورد اثر سمپاشیهای رایج بر علیه سن گندم در کاهش جمعیت تریپس
محمدرضا باقری؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.26 K)

16 بررسی بیولوژی ( Unkanodes tanasijevici ( Homoptera: Delphacidae در شرایط گلخانه
بهار راد؛ محمود عالیچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.64 K)

17 اثر تغذیه از دانه های 5 رقم جو ( ترکمن, ریحان, کویر, ماکوئی و والفجر ) بر روی صفات زیستی تخم های بید غلات .Sitotroga cerealella Oliv
غلامرضا گل محمدی؛ پرویز طالبی چایچی؛ کریم حداد ایرانی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.98 K)

18 بررسی الگوی توزیع فضائی مراحل نابالغ کرم ساقه خوار برنج
حسین صائب؛ عباس گرامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (56.22 K)

19 ارزیابی مقاومت جرم پلاسم های برنج استان گیلان نسبت به کرم ساقه خوار برنج
حسین صائب؛ قدیر نوری قنبلانی؛ غلامرضا رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (83.6 K)

20 بررسی زیست شناسی کرم سبز برنج Naranga aenescens Moor Lep.: Noctuidae در استان گیلان
یوسف جعفری خالجیری؛ نورالدین شایسته؛ احمد صحراگرد؛ محمد صفر علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (92.44 K)

21 بیولوژی Trichogramma brassicae پارازیتویید تخم آفات مهم مزارع برنج استان گیلان
ذکریا کریمیان؛ احد صحراگرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.2 K)

22 بررسی اکولوژیکی مصرف سموم در مزارع برنج
رضا ارجمندی؛ جعفر نوری؛ هوشنگ بیات اسدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.74 K)

23 شناسایی آفات مزارع یونجه بذری و مطالعه بیولوزی گونه های غالب خسارت زا در همدان
محمد خانجانی؛ مریم کلانچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (67.66 K)

24 عوامل تلف کننده زنبور برگ بر یونجه ( Megachile rotundata F.: Megachilidae )
بهرام ایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (53.98 K)

25 روش جدید برای مبارزه با پارازیتوئیدهای مهم زنبور برگ بر یونجه Megachile rotundata
عباس میراب زاده؛ مجید مشایخی؛ بهرام ایمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (66.86 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه