اطلاعات دوره
عنوان دوره سومین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری سوم
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی، کنه شناسی، جانورشناسی
برگزار کننده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،سازمان حفظ نباتات، دانشکده بهداشت، دانشکده دامپزشکی و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محل برگزاری دانشگاه پهلوی ( شیراز )
مدیر اجرایی دکتر دواچی
دبیر علمی دکتر احمد مثقالی، دکتر محمود شجاعی، دکتر مجید امیدوار...
سال برگزاری 1349
معرفی
تعداد مقالات: 39

1 بررسی اثر عصاره 9 گیاه کرم کش ایران بر روی نماتود مولد غده در ریشه
سیروس ابیوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.28 K)

2 بررسی نماتودهای پارازیت گیاهی همراه با مرگ و میر درختان مرکبات در جنوب ایران
سیروس ابیوردی؛ کرامت اله ایزدپناه؛ منوچهر شرفه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (57.61 K)

3 مطالعات ویروس شناسی انجام شده در مرکز میکروسکپ الکترونی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
فریور اسکندری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.18 K)

4 بیماری بوته میری گلرنگ
نصرت اله آل آقا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (72.14 K)

5 نماتد چغندرقند در خراسان و کارهاییکه تاکنون در مورد بررسی این انگل صورت گرفته
مجید امیدوار؛ هاشم شهیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (539.07 K)

6 اهمیت جابه جایی کروموزومی در مبارزه ژنتیکی با ناقلین بیماریها و آفات
امیر خانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (71.62 K)

7 نتایج بررسیهای انجام شده در سالهای 46-47-48 روی کرم خاردار پنبه در جیرفت
شاپور باروتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (111.75 K)

8 نژادهای فیزیولوژیکی زنک سیاه گندم در ایران
علی بامدادیان؛ بهمن دانش پژوه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.65 K)

9 مطالعه تغییرات جمعیت fusarium oxysporum f.melonis در مجاورت و در غیاب میزبان
ضیاء الدین بنی هاشمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.46 K)

10 اهمیت بررسی و مبارزه با آفات گیاهی و تاثیر آن در اقتصاد کشور
فیروز تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (146.09 K)

11 برقراری زنبورداری بزرگ دایمی در آب و هوای فوق العاده گرم خوزستان با استفاده از پنکه های برقی و هوای سرد زیرزمین
سیاوش تیرگری؛ حبیب اله قطب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (103.75 K)

12 کندوهای بومی ایران و طرق انتقال کلنی آنها به کندوهای مدرن
سیاوش تیرگری؛ عزیز اله کمیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (501.77 K)

13 یکی از عوامل پوسیدگی قهوه ای ریشه چغندرقند در ایران
قربانعلی حجارود؛ جهانگیر علیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (172.86 K)

14 بیولوژی کرمهای برگخوار بعضی از شب پره ها Army worms در ایران
س.ح حجت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.53 K)

15 بررسی نشو و نمای کرم برگخوار چغندرقند و ارتباط آن با درجه حرارت
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.02 K)

16 بیماریهای ویروسی Flat limb سیب (کتابی شدن تنه و شاخه ها)
خلیل دهیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (73.7 K)

17 نیاز فوری برای سموم آفت کش بدون خطر و زمینه توسعه استعمال آنها در مبارزه با آفات
اچ جی اس ون رالتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (225.74 K)

18 بررسی مقاومت نسبی حبوبات نسبت به نماتد مولد غده ریشه و آزمایش چند سم نماتدکش روی آن
غلامرضا رسولیان؛ محمود شاه محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (109.41 K)

19 Avertissement در دفع آفات
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (157.4 K)

20 تترانیخوس تلاریوس
حسین سپاسگزاریان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.92 K)

21 مراحل رشد جنین و دیاپوز تخم در ملخ مراکشی
علی اکبر سلطانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.15 K)

22 معرفی چند قارچکش سیستمیک و مطالعه اثر آنها روی قارچهای مهم بیماریزای گیاهی
عباس شریفی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (152.72 K)

23 اثر سه سم قارچکش آلی بر روی مرفولوژی و قدرت بیماریزایی کفک خاکستری
عباس شریفی تهرانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (263.82 K)

24 مطالعه تاثیر حرارت روی سنین مختلف پروانه پرودنیا و تعیین مقاومت انها به حرارتهای حداقل و حداکثر قابل تحمل
افرا شکوهیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.47 K)

25 معرفی بیماری سفیدک داخلی چغندرقند
اکبر شهیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.38 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه