اطلاعات دوره
عنوان دوره اولین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری اول
موضوع بیماریهای گیاهی، علوم علفهای هرز، حشره شناسی، کنه شناسی، جانورشناسی
برگزار کننده موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور،سازمان حفظ نباتات، دانشکده بهداشت، دانشکده دامپزشکی و دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
محل برگزاری دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران در کرج
مدیر اجرایی دکتر دواچی
دبیر علمی دکتر دواچی
سال برگزاری 1347
معرفی
تعداد مقالات: 34

1 آمار در دفع آفات
محمد حسن مهدوی اردبیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.71 K)

2 پیدایش نژاد جدیدی از قارچ عامل سفیدک دروغی توتون peronospora tabacina adam در شمال ایران
قوام الدین شریف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.74 K)

3 علل طغیان موش مغان
فیروزه تقی زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.03 K)

4 قرنطینه نباتی
عظیم زمردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.04 K)

5 آفات مهم قیسی دماوند و راه مبارزه با آنها
عطا اله سبزواری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (497.86 K)

6 گزارش بررسی چند نمونه از سموم حشره کش روی سپردار قهوه ای chrysomphalus dictyosperm در قاسم آباد رامسر
مرتضی اسماعیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (371.6 K)

7 بیماریهای انسان و دام منتقل بوسیله بندپایان
عزیز رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.98 K)

8 فعالیتهای حشره شناسی در دانشکده بهداشت و انستیتوی تحقیقات بهداشتی
احمد مثقالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.4 K)

9 دترژانها در برنامه های مبارزه با لارو آنوفل
غلامحسین ثنائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (131.74 K)

10 استفاده از حشره کشهای جدید در مبارزه با آنوفلهای ناقل مالاریا در ایران
بهزاد صمیمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.31 K)

11 زنجیره های چغندرقند در ایران
محمد خیری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (121.52 K)

12 بررسی زمستان گذرانی کرم خاردار در نواحی پنبه خیز شمال ایران
محمد حیدری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (386.92 K)

13 بررسی اثر اشعه گاما و دوماده عقیم کننده شیمیایی روی کارادرینا
کریم کمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (332.36 K)

14 بررسی اثر بعضی از سموم علف کش در کنترل علفهای هرز زراعت برنج شمال ایران
ضیاء الدین رفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.59 K)

15 اندازه گیری باقیمانده سموم روی محصولات کشاورزی
عبدالکریم مرتضویها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (132.7 K)

16 اصول مبارزه تلفیقی
عباس دواچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (119.08 K)

17 نتایج بررسی فون زنبورهای پارازیت در ایران و اهمیت استفاده از انها در مبارزه بیولوژیک
محمود شجاعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.91 K)

18 یک بیماری میکربی در کرم سفید ریشه
عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.59 K)

19 معرفی یک زنبور پارازیت جدید در ایران xoridos corcyrensis
صدرالدین شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.59 K)

20 مطالعات مقدماتی انجام شده در امر مبارزه تلفیقی و همچنین روش و عوامل این نوع مبارزه با آفات درختان سیب (در مرحله اول شته های سیب)
احمد عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.26 K)

21 مبدا تغییرات رنگ غشاء prenymphale در تخم سن های پارازیته شده توسط خانواده زنبورهای scelionidae برحسب درجه حرارت و گونه های زنبورهای trissolcus
محمد صفوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (79.01 K)

22 زیست شناسی و طرز مبارزه با سوسک شاخک بلند رزاسه osphranteria coerulescens
شریفی شریفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (241.62 K)

23 رابطه احتمالی نماتود مرکبات tylenchulus semipenetrans cobb با زوال درختان مرکبات جنوب ایران
کرامت الله ایزدپناه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (65.67 K)

24 رفتار زنبوران عسل در آب و هوای خیلی گرم و راههای وارد کردن صنعت زنبورداری بطور دائم در واحدهای کشاورزی استان خوزستان
سیاوش تیرگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (61.49 K)

25 بررسی بیولوژی، اکولوژی و مبارزه پروانه فری zeuzera pyrina l در کرج و شمیرانات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (546.5 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه