اطلاعات دوره
عنوان دوره هفدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
نوبت برگزاری هفده
موضوع آفات
برگزار کننده انجمن‌ حشره‌شناسی ایران، بیماری شناسی گیاهی ایران، علوم علفهای هرز ایران و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج
محل برگزاری پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج
مدیر اجرایی دکتر شهاب منظری
دبیر علمی دکتر مسعود امیر معافی
سال برگزاری 1385
معرفی
تعداد مقالات: 933

1 تعیین شرایط محیطی بهینه برای اسپورزایی قارچ Beauveria bassiana
حسن عسکری؛ محمد جعفر فارسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (34.38 K)

2 بررسی شرایط تولید آزمایشگاهی یکی از جدایه های ایرانی Beauveria bassiana vuill
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (33.59 K)

3 سنجش درجات بیمار گری جدایه های ایرانی .Beaueria bassiana Vuill روی سن گندم .Eurygaster integriceps Put
هانا حاجی اللهوردی پور؛ مهران غزوی؛ عزیز خرازی پاکدل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (41.19 K)

4 زیست سنجی 7 جدایه ایرانی قارچ Beaueria Bassiana و جدایه استاندارد GHA روی حشره کامل سن گندم
ژینوس رستگار؛ مهران غزوی؛ کریم کمالی؛ جعفر ارشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (35.77 K)

5 بررسی بیمارگری قارچ .Beauveria bassiana Bals. Viull روی کرم سبز یرگخوار برنج Naranga aenescens ( Lep.: Noctuidae ) Moore
محمود فاضلی دینان؛ عزیز خرازی پاکدل؛ غلامرضا رسولیان؛ فرامرز علی نیا؛ مهرداد عمواقلی طبری؛ علیرضا طلایی حسنلویی؛ حامد غباری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (50.35 K)

6 بررسی آزمایشگاهی بیمارگری و تولید آنزیم دو جدایه قارچ Metarhizium anisopliae Metchnkov روی سن گندم ( Eurygaster integriceps Puton ( Hom: Scutelleridae
مهدی ترک؛ علیرضا بندانی؛ غلامرضا رسولیان؛ مرجان سیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (44.21 K)

7 بررسی اثر جدایه هایی از قارچ .Beauveria bassiana ( Bals ) Viull روی پسیل معمولی پسته .Agonoscena pistaciae Burck. and Laut در شرایط آزمایشگاهی
علی علیزاده؛ عزیز خرازی پاکدل؛ خلیل طالبی جهرمی؛ محمد امین سمیع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.11 K)

8 زیست شناسی تکمیلی سرخرطومی ریشه یونجه .Sitona humeralis Steph و ارزیابی بیماریزایی چند جدایه قارچ .Beauveria bassiana Bals علیه آن در مزارع یونجه شهرکرد
سیامک روشندل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.45 K)

9 تعیین میزان پایداری قارچ Metarhizium anisopliae var acridium در روش سمپاشی سر شاخه یرای کنترل ملخ بال کوتاه بلوط Esfandiaria obesa Popov
سعید باقری؛ بیژن تاجوند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (31.63 K)

10 بررسی امکان کنترل موریانه ی ( Microcerotermes ? gabrielis ( Weidner با استفاده از چهار جدایه ی قارچ .Metarhizium anisopliae ( Metsch ) Sorok در آزمایشگاه
علیرضا رحیم زاده؛ شهرام فرخی؛ رحیم غیورفر؛ سیاوش تیر گری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.88 K)

11 بررسی اثر قارچ Lecanicillium muscarium روی میزبان غیر هدف زنبورهای بالغ Aphidius nigripes ، ( پارازیتویید شته ها ) به عنوان میزبان غیر هدف
حسن عسکری؛ مریم عجم حسنی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (42.28 K)

12 زیست سنجی فرمولاسیون پودری بلاستوسپور قارچ Lecanicllium muscarium روی شته Aphis gossypii
محمدجعفر فارسی؛ حسن عسکری؛ خلیل طالبی؛ عزیز خرازی طالبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (47.73 K)

13 مطالعه مولکولی ایزوله های بومی Bacillus thuringiensis موثر بر حشرات راسته دو بالان
غلامرضا صالحی جوزانی؛ علی پورجان آباد؛ خلیل کریمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (46.13 K)

14 بررسی تاثیر ماده بیولوژیک Bacillus thuringiensis var. Kurstaki بر روی کرم میوه خوار خرما .Batrachedra amydraula Meyr
بهار راد؛ مسعود لطیفیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.39 K)

15 اولین گزارش از وجود نماتد ( Hexamermis sp. ( Nematoda: Mermitidae پارازیت سوسک برگخوار سیب زمینی در ایران
حسن رنجبر اقدم؛ زهرا تنها معافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.83 K)

16 تاثیر ذخیره سازی کوتاه مدت دو مرحله شفیرگی زنبور Trichogramma brassicae بر ویژگی های زیستی و کیفی آن
مریم حدائق؛ بیژن حاتمی؛ محمدرضا عطاران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.68 K)

17 تعیین اندازه بدن زنبور Trichogramma brassicae حاصل از تخمهای Sitotroga cerealella و Plodia interpunctella و ارتباط آن با قدرت باروری و طول عمر زنبور
شهلا حسینی بای؛ علی یزدانی خوراسگانی؛ محمد مشهدی جعفر لو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (32.2 K)

18 کنترل کیفی زنبور تریکوگراما تولید انبوه شده در چند مرکز خصوصی پرورش حشرات مفید در استان های گیلان و مازندران
جلال شیرازی؛ محمدرضا عطاران؛ محمدرضا رضاپناه؛ شهرام فرخی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (49.35 K)

19 اثر تاخیر در دسترسی به میزبان روی پارازیتسیم و طول عمر زنبور ( Trichogramma pintoi ( Hym.: Trichogrammatidae
محمدرضا عطاران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (26.14 K)

20 بررسی کارائی زنبور پارازیتوئید تخم کرم میوه گردو (Trichogramma embryophagum ( Harting در شرایط آزمایشگاهی
غلامعلی اکبرزاده شوکت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (36.43 K)

21 واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Trichogramma brassicae Baz. ( Hym.: Trichoogrammatidae نسبت به تراکم های مختلف تخم بید آرد .Anagasta kuehniella Zell و شب پره ی هندی .Plodia interunctella Hub در شرایط آزمایشگاهی
آزاده فرازمند؛ شهزاد ایرانی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (29.5 K)

22 مقایسه ی برخی پارامترهای زیستی زنبور .Trichogramma brassicae Bez روی بیدآرد و شب پره ی هندی در شرایط آزمایشگاهی
آزاده فرازمند؛ شهزاد ایرانی پور؛ محمد مشهدی جعفر لو؛ موسی صابر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (43.17 K)

23 بررسی تاثیر رهاسازی زنبور پارازیتوئید ( Trissolcus grandis Thom. ( Hym.: Scelionidae در مهار آفت سن ( Eurygaster integriceps ( Het: Scutelleridae در مزارع گندم ارزوئیه و بردسیر استان کرمان
جواد طباطبایی فرد؛ عباس یزدانی؛ فاطمه ملایی نژاد؛ نجمه بدخشان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (37.73 K)

24 پرواز در خلاف جهت وزش باد زنبور Tersilochus obscurator ( پارازیتوئید سوسک ساقه خوار کلزا Ceutorhynchus pallidactylus )
حسن براری؛ اینگرید ویلیامز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (40.49 K)

25 واکنش تابعی زنبور پارازیتوئید ( Platytelenomus hylas ( Hym.: Scelionidae به تراکم های مختلف تخم ساقه خوار ( Sesamia nonagrioides ( Lep.: Noctuidae و تاثیر ارقام مختلف نیشکر بر آن
علیرضا عسکریان زاده؛ سعید محرمی پور؛ کریم کمالی؛ یعقوب فتحی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (52.81 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه