تعداد مقالات: 12,798

201 نقش کود بیولوژیک بارور-2 و سطوح مختلف آلودگی علفهای هرز بر درصد پوشش سبز سیب زمینی و بیوماس علفهای هرز
محمدصالح منصوری؛ محمود مرادی
مشاهده مقاله

202 شکارگری درون و بین گونه‌ای کنه‌های شکارگر Amblyseius andersoniو Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)
نسیم افشاری؛ حسن رحمانی؛ مرتضی موحدی فاضل
مشاهده مقاله

203 معرفی چهار گونه از زنبورهای زیرخانواده (Alysiinae (Hym., Braconidae برای اولین بار از ایران
شیما قطبی؛ سید مسعود مجدزاده؛ مجید عسکری؛ احسان رخشانی؛ فرانسیسکو پریس فلیپو
مشاهده مقاله

204 کنترل تلفیقی سپردار توت (Pseudaulacaspis pentagona Targioni) روی درختان هلو در استان مازندران
شعبانعلی مافی پاشاکلائی؛ حسن براری؛ مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا
مشاهده مقاله

205 مقایسه کارآیی زنبور پارازیتویید ( Bracon hebetor (Say)با حشره‌کش‌های متداول در کنترل کرم خوشه‌خوار در مزارع ذرت دشت مغان
نادر پورابراهیم شیشوان؛ حسین لطفعلی زاده؛ مسعود تقی زاده
مشاهده مقاله

206 معرفی آفات مهم گونه‌های بید و تعیین میزان آلودگی آنها در استان مازندران
حسن بریمانی ورندی؛ مهری باب مراد؛ سید احسان ساداتی
مشاهده مقاله

207 بررسی عوامل موثر برکاهش میزان کارایی زنبورهای پارازیتوئید تخم سن گندم (Trissolcus grandis. (Hym.:Scelionidae
علیرضا حق شناس نصر آبادی
مشاهده مقاله

208 ژنهای موثر وغیرموثر درمقاومت نسبت به زنگ زردگندم در خراسان رضوی
سید محمود عطاحسینی؛ رضا اقنوم؛ فرزاد افشاری؛ سید محمود ناظری؛ سهراب امیری؛ حسینعلی صفائیان
مشاهده مقاله

209 بررسی تغییرات فصلی جمعیت سرشاخه خوار هلو (Anarsia lineatella Zeller) در باغات استان مازندران
شعبانعلی مافی پاشاکلائی؛ حسن براری؛ مرتضی نورعلیزاده اطاقسرا
مشاهده مقاله

210 بررسی همبستگی میان تنوع نشانگر AFLP و مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی گلرنگ (Carthamus tinctorius)
پریسا رحیمی تمندگانی؛ بهرام شریف نبی
مشاهده مقاله

211 اثر تجربه تغذیه نابالغین بر مدت زمان دستیابی به طعمه در کنه شکارگر Neoseiulus californicus
نسرین اسدی؛ حسن رحمانی؛ مرتضی موحدی فاضل
مشاهده مقاله

212 بررسی اثرات ضد قارچی اسانس برخی از گیاهان دارویی در کنترل قارچ Botrytis cinerea در شرایط آزمایشگاهی
میترا محمدی زده لو؛ محمدجواد سلیمانی پری؛ سید علی غیبی
مشاهده مقاله

213 سه گونه شناخته‌شده و چهار گونه جدید از خانواده Alaimidae Micoletzky, 1922 از ایران
غلامرضا نیکنام؛ میرلا کلاوسی؛ میرلا کلاوس؛ بهنام احمدی؛ امیر پاچیده؛ سولماز ثقفی ویند؛ آرزو نقوی؛ حبیبه جباری
مشاهده مقاله

214 ارزیابی حساسیت و اثر زمان در مرگ و میر پوره های شتهWalker) Metopolophium dirhodum ) با حشره کش های نئونیکوتینوئیدی ایمیداکلوپراید و تیامتوکسام در شرایط آزمایشگاه
مژگان غلامی؛ سهراب ایمانی؛ نسرین کیان
مشاهده مقاله

215 تاثیر نماتد بیمارگر حشراتSteinernema carpocapsae روی فعالیت آنزیم‌ فنول‌اکسیداز سوسک کلرادوی سیب‌زمینی
غلامرضا نیکنام؛ لاله ابراهیمی؛ گری دانفی
مشاهده مقاله

216 بررسی کربوهیدرازها در سوسک شاخدار خرما Oryctes elegans prell. (Col.: Scarabaeidae)
نصیر صابری ریسه؛ محمد قدمیاری؛ نگار آقاعلی
مشاهده مقاله

217 دامنه میزبانی بیمارگرهای قارچی و شبه‌قارچی گل‌های زینتی در شهرستان شیراز
فاطمه صباحی؛ ضیاالدین بنی ها شمی
مشاهده مقاله

218 ارزیابی اثر محلول پاشی کیتوسان و سالیسیلیک اسید در کاهش شدت و بروز علائم ویروس موزائیک خیار
منصور صلاتی؛ کاوه بنانج؛ حمید افضلی؛ مجتبی مرادزاده اسکندری؛ محمد حسن هادی زاده؛ سحر وحید حسین نیا؛ محمد علی کاظمی مقدم
مشاهده مقاله

219 شناسایی مولکولی و تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک جدایه های Pseudoperonospora cubensis از مالزی
منصور صلاتی؛ مویی یون وانگ؛ یا اچ تن؛ میون ساریا
مشاهده مقاله

220 فون کنه‌های دو خانواده‌ی Stigmaeidae و Raphignathidae در شهرستان ساری، شمال ایران
فروغ رنجبر ورندی؛ محمد باقری؛ محسن یزدانیان؛ شیلا شیرین بیک مهاجر
مشاهده مقاله

221 تاثیر تراکم جمعیت بر ویژگی‌های زیستی شب پره هندی(Lep.:Pyralidae) Plodia interpunctella با تغذیه از انجیر خشک در شرایط آزمایشگاهی
شهرام حسامی؛ سعید مومن زاده؛ مهدی غیبی
مشاهده مقاله

222 نماتدهای انگل گیاهی جنگل‌های رامسر
آیت اله سعیدی زاده؛ فهیمه نیاستی؛ علی اسکندری؛ زهرا تنهامعافی
مشاهده مقاله

223 بررسی استفاده از مدیریت تلفیقی در کنترل آفات فضای سبز شهر تهران
پریسا آرایش؛ حمید بلقیس‌زاده
مشاهده مقاله

224 اولین گزارش گونه (Enicospilus ramidulus (Hymymenoptera: Ichneumonidae: Ophioninae از ایران
عباس امیری؛ علی اصغر طالبی؛ حمیدرضا حاجی قنبر؛ احسان رخشانی
مشاهده مقاله

225 اولین گزارش گونه Bethylidae) Hym.:)Goniozus yezo Terayama پارازیتویید جوانه خوار بلوط از ایران
صلاح الدین کمانگر؛ حسین لطفعلی زاده
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه