تعداد مقالات: 12,798

176 بیولوژی و جدول زندگی سفیدبالک یاس Aleuroclava jasmini (Takahashi) (Homoptera: Aleyrodidae) روی برگ پرتقال در پنج دمای ثابت مختلف
آیدا قدرتی؛ پرویز شیشه بر؛ فرحان کچیلی
مشاهده مقاله

177 خصوصیات فنوتیپی و تنوع ژنتیکی سویه های Ralstonia solanacearum، عامل بیماری پژمردگی باکتریائی سیب زمینی جدا شده از مناطق مختلف استان کردستان
سحر پیره؛ بهروز حریقی
مشاهده مقاله

178 تشخیص و ردیابی مهم‌ترین ویروس‌های کدوییان در استان لرستان
وحید حسنوند؛ مسعود شمس بخش؛ ناصر صفایی
مشاهده مقاله

179 بررسی و مقایسه خصوصیات مرفولوژیکی زنبور عسل کوچک Apis florea F. (Hymenoptera, Apidae) در ایران
شبنم پری چهره دیزجی؛ محمدباقر فرشینه عدل؛ مجید فلاح زاده
مشاهده مقاله

180 بررسی تاثیر دما روی رشدونمو جمعیت کرم سیب (Lepidoptera, Tortricidae) مستقر در استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل‌های ریاضی
میثم قاسمی؛ حسین رنجبر اقدم؛ یونس کریم پور؛ زهرا نعمتی
مشاهده مقاله

181 ارزیابی فعالیت ضد قارچی چند اسانس گیاهی روی قارچ‌های Botrytis cinerea، Bipolaris oryzae و Fusarium solani در شرایط درون شیشه (in vitro)
مهسا سرخزاعی؛ وحید زرین نیا؛ علیرضا گلنراقی
مشاهده مقاله

182 ارزیابی فعالیت ضد قارچی چند ترکیب ایندولی جدید روی قارچ‌های Botrytis cinerea، Bipolaris oryzae و Fusarium solani در شرایط درون شیشه (in vitro)
مهسا سرخزاعی؛ وحید زرین نیا؛ علیرضا گلنراقی؛ فرزاد کبارفرد
مشاهده مقاله

183 بررسی اثر گیاه میزبان روی رشد، شایستگی تولید‌مثلی و نسبت جنسی زنبور پارازیتویید Diadegma semiclausum (Hymenoptera: Ichneumonidae)
حمیدرضا پوریان؛ رضا طلایی حسنلویی؛ احمد عاشوری؛ حسین لطفعلی زاده؛ جاماسب نوذری
مشاهده مقاله

184 ارزیابی عملکرد ارقام نخود دیم از طریق شاخص‌های رقابتی در شرایط تداخل با علف‌های هرز
محمود مرادی؛ همایون کانونی؛ محمد علی باغستانی؛ محمدصالح منصوری
مشاهده مقاله

185 غربال گری انبوه ژنوتیپ‌ های مختلف برنج نسبت به کرم ساقه خوارنواری برنجChilo suppressalis Walker (Lep.: Pyralidae) در شرایط مزرعه
مهرداد عمواقلی طبری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ علی اصغر فتحی؛ علی مومنی؛ جبرئیل رزمجو؛ علی رضا نبی پور
مشاهده مقاله

186 بررسی تغییرات فیزیولوژیکی خیارآلوده به Pythium aphanidermatum و اثر یون سیلیکون در کاهش صدمات ناشی از آن
هدا چکنی؛ ساسان محسن زاده؛ رضا مستوفی زاده قلمفرسا
مشاهده مقاله

187 بررسی دینامیسم گونه غالب کفشدوزکهای شکارگر شته‌های غلات در آذربایجان غربی
اسماعیل علیزاده
مشاهده مقاله

188 مقایسه سمیت تماسی دو فرمولاسیون میکروکپسول و امولسیون لامبدا-سی هالوترین روی حشرات نر سوسری آلمانی Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)
آیدا صبور صادق زاده؛ غلامحسین مروج؛ سعید هاتفی
مشاهده مقاله

189 بررسی انتشار و برآورد درصدآلودگی شته‌های غلات در مزارع گندم استان آذربایجان غربی
اسماعیل علیزاده
مشاهده مقاله

190 تعیین پراکندگی و شناسایی برخی از ویژگی های ویروس موزاییک زرد لوبیا (Bean yellow mosaic virus; BYMV) جدا شده از مزارع آفتابگردان استان اصفهان
سمیرا ربیعی
مشاهده مقاله

191 بررسی بیان ژن‏های CHit1 و Chit3 در قارچ‏ Metarhizium anosopliae هنگام تعامل پارازیتی با لاروهای سن دوم تریپس پیاز،Thrips tabaci (Thysanoptera: Thripidae) ، با استفاده از روش RT-PCR
مجتبی ممرآبادی؛ لیدا فکرت
مشاهده مقاله

192 شناسایی و پراکنش بیماری ذغالی بلوط در استان ایلام
جواد اشرفی؛ منصوره میرابوالفتحی
مشاهده مقاله

193 تاثیر گرده ذرت بر میزان شکارگری و تخم گذاری کنه شکارگر Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae
سمیه حقانی؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ حسین اللهیاری
مشاهده مقاله

194 معرفی بخشی از فون زنبورهای خانواده (Hymenoptera, Apoidea) Crabronidae در جنوب استان فارس
میترا اتباعی؛ مجید فلاح زاده؛ توشکو جوبومیروف
مشاهده مقاله

195 تاثیر بازدارنده زنجیره انتقال الکترون میتوکندری در کاهش خسارت به بیماری آتشک (Erwinia amylovora) در شرایط درون شیشه
سعیدرضا آذرآبادی؛ حمید عبداللهی؛ محمد ترابی؛ مریم حسنی
مشاهده مقاله

196 مقاومت به بیماری آتشک در پایه‌های جدید نیمه پا‌کوتاه‌کننده گلابی در شرایط درون‌شیشه‌ و گلخانه
سعیدرضا آذرآبادی؛ حمید عبداللهی؛ محمد ترابی؛ مریم حسنی
مشاهده مقاله

197 جداسازی و شناساییSpencermartinsia viticola و Botryosphaeria dothidea همراه با شانکر و سرخشکیدگی درختان نارنج و انار در استان مازندران
منیژه جباری فیروزجاه؛ حمید محمدی
مشاهده مقاله

198 بررسی اثرات ضد قارچی کاربرد اسانس برخی از گیاهان دارویی در کنترل قارچ Alternaria alternata عامل بیماری پوسیدگی توت فرنگی
میترا محمدی زده لو؛ محمدجواد سلیمانی پری؛ سید علی غیبی
مشاهده مقاله

199 شناسایی برخی نماتدهای انگل گیاهی مزارع سبزی جنوب تهران
آیت اله سعیدی زاده؛ فهیمه نیاستی
مشاهده مقاله

200 گزارش جدید شش گونه از زنبورهای خانواده (Eulophidae (Hym.: Chalcidoidea از ایران
سپیده شفیعی؛ شهرام حسامی؛ سید مسعود مجدزاده؛ مهدی غیبی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه