تعداد مقالات: 12,798

101 باکتری اندوفیتPaenibacillus polymyxa سیب زمینی به عنوان عامل بیوکنترل Ralstonia solanacearum
هادی دادجو؛ غلام خداکرمیان؛ کیومرث روح رضی
مشاهده مقاله

102 کنترل بیولوژیک پژمردگی فوزاریومی طالبی توسط Bacillus subtilis و بررسی میزان فنل کل و تغییرات آنزیم پراکسیداز
مینا حسینی حاجی عبدال؛ حشمت اله امینیان؛ داریوش شهریاری؛ نوازاله صاحبانی؛ محمود لطفی
مشاهده مقاله

103 اثر عصاره اکدیستروئیدی اسفناج Spinacia oleracea بر پارامترهای دموگرافیک و ترکیبات بدن شب پره پشت الماسی Plutella xylostella
بی بی زهرا صحاف؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله

104 درخت انجیلی (Parrotia persica) به عنوان میزبانی جدید برای قارچ Phaeoacremonium scolyti در ایران
محمد کاظم زاده چکوسری؛ حمید محمدی؛ سید اکبر خداپرست
مشاهده مقاله

105 ارزیابی جدایه های Trichoderma atroviridae و Trichoderma harzianum در کنترل بیولوژیک بیماری پژمردگی فوزاریومی طالبی
مینا حسینی حاجی عبدال؛ حشمت اله امینیان؛ داریوش شهریاری؛ نوازاله صاحبانی؛ محمود لطفی
مشاهده مقاله

106 تاثیر پارازیتیسم و هیپرپارازیتیسم بر دینامیسم جمعیت شتهBrevicoryne brassicae
محمدرضا نعمت اللهی؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ جواد کریم زاده اصفهانی
مشاهده مقاله

107 واکنش تابعی لاروهای سنین سوم،چهارم و‌‌حشرات کامل نر‌ و‌ ماده کفشدوزکHippodamia variegata نسبت به شته روسی گندم روی دورقم سرداری و بک‌کراس
طاهره به نظر؛ حسین مددی؛ فائزه طاوسی اجود
مشاهده مقاله

108 گزارش خسارت موش خانگی، Mus musculus در مزارع برنج شهرستان طارم استان زنجان
شمس اله نجفی؛ سعید سودی؛ محمّد ولی تقدّسی
مشاهده مقاله

109 Wood destroying activity of Armillaria mellea on some species of Pinaceae
سید علیرضا دلیلی
مشاهده مقاله

110 مقایسه جمعیت شته‏ های فعال روی کلزا در شرایط مزرعه‏ ای
محمدرضا نعمت اللهی؛ یعقوب فتحی پور؛ علی اصغر طالبی؛ جواد کریم زاده اصفهانی
مشاهده مقاله

111 مطالعه‌ی پارامترهای رشد جمعیت لوپر گوجه‌فرنگی Chrysodeixis chalcites (Esper) (Lepidoptera: (Noctuidae روی شش رقم از ارقام تجاری گوجه‌فرنگی در شرایط آزمایشگاهی
قدیر نوری قنبلانی؛ مژگان مردانی طلایی
مشاهده مقاله

112 بررسی اثر بعضی از اسانس‌های گیاهی در کنترل قارچ‌های مولد مایکوتوکسین و مایکوتوکسین‌ها
فاطمه موحدخواه
مشاهده مقاله

113 شناسایی باکتری های اپی فیت مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی
الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ سارا صرافان صادقی
مشاهده مقاله

114 مقایسه نقوش ژنتیکی سودوموناس های مولد هسته یخ جدا شده از درختان میوه هسته دار استان خراسان رضوی
الهه طاهری؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ سارا صرافان صادقی
مشاهده مقاله

115 طبقه بندی جدایه های توکسین زا وغیر توکسین زای Pseudomonas syringae جدا شده از درختان میوه هسته دار در استان خراسان رضوی
سارا صرافان صادقی؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری؛ الهه طاهری
مشاهده مقاله

116 تاثیر حشره کش فنوکسی کارب بر پارامترهای تولید مثلی بید کلم Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae)
محمد محمودوند؛ سعید محرمی پور؛ مهرداد ایرانشاهی
مشاهده مقاله

117 نماتدهای بیمارگر حشرات دو خانواده‌ Steinernematidae و Heterorhabditidae در مراتع سهند، استان آذربایجان شرقی
منیره زارع زاده؛ علی اسکندری؛ مصطفی نیکدل
مشاهده مقاله

118 بررسی فون زنبورهای Torymidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) در جنوب استان فارس
سمانه آزادی؛ مجید فلاح زاده
مشاهده مقاله

119 تعیین تعداد نسل نماتد سیستی کلم Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 در شرایط سبزی‌کاری‌های اطراف تبریز
حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی
مشاهده مقاله

120 تنوع ریخت‌شناختی، ریخت‌سنجی و مولکولی جمعیت‌های نماتد سیستی کلم Heterodera cruciferae, Franklin, 1945 در ایران
حبیبه جباری؛ غلامرضا نیکنام؛ زهرا تنهامعافی
مشاهده مقاله

121 بررسی اثر استفاده از فاضلاب صنایع تخمیری بر رشد علف های هرز (مطالعه موردی)
سونیا عادلی؛ مهرداد یارنیا؛ داود کاه فروشان
مشاهده مقاله

122 بررسی اثرات کاربرد کودهای زیستی فسفاته بارور-2 و نیتراژین بر عملکرد کلزا رقم(Hyola 401) در رقابت با علف هرز بی تی راخ
مجتبی نصراللهی؛ حسن پورعلی مغانلو؛ نسرین حسین زاده
مشاهده مقاله

123 گزارش جدید پانزده گونه از زنبورهای خانواده یChrysididae از استان فارس
الهه ایزدی؛ مجید فلاح زاده
مشاهده مقاله

124 گونه‌های فوزاریوم جدا شده از خاک مراتع استان‌های کرمان، فارس و خراسان جنوبی و معرفی یک گونه جدید برای ایران
حسین صارمی؛ افشین رستمی؛ مهگل بهنیا
مشاهده مقاله

125 بررسی سطوح فعالیت آنزیم های دفاعی و پلی فنل ها در ارقام سیب مقاوم و حساس به (Penicillium expansum)
تهمینه نعیم آبادی؛ منصوره کشاورزی؛ حسین علائی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه