تعداد مقالات: 12,798

51 ارزیابی مزرعه‌ای آنتی‌‌بیوز چند رقم بادام تجاری نسبت به Hyalopterus amygdali (Homoptera: Aphididae)
محمد جعفرلو؛ جلیل دژم پور؛ عارف ناصرعصر
مشاهده مقاله

52 بررسی کارایی پودر کائولین فراوری شده در کاهش جمعیت مگس میوه عناب Carpomyia vesuviana Costa (Dip.: Tephritidae) در خراسان جنوبی
بهنام معتمدی نیا؛ کاظم محمدپور؛ غلامرضا توکلی کرقند؛ حسین فرازمند
مشاهده مقاله

53 اثر متقابل زمان و رقم روی میزان پارازیتیسم مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) توسط گونه Ormyrus gratiosus
زهرا دوستی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده
مشاهده مقاله

54 پارازیتیسم طبیعی مگس گلرنگ، Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) توسط گونه Microdontomerus annulatus روی ارقام مختلف گلرنگ در جنوب تهران
زهرا دوستی؛ حبیب عباسی پور؛ علیرضا عسکریان زاده
مشاهده مقاله

55 بررسی اثر متقابل نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne incognita) و قارچ عامل ساقزخم (Rhizoctonia solani) روی برخی از ارقام توتون
سید افشین سجادی؛ هدی عاصمی؛ محمدرضا صلواتی؛ مهدی علیزادگان
مشاهده مقاله

56 بررسی تاثیر نانو قارچ‌کش سنتزی روی پوسیدگی یقه توتون
سید افشین سجادی؛ فرهاد نقی زاده؛ هدی عاصمی؛ محمد رضا نجفی؛ غلامرضا مرادی
مشاهده مقاله

57 بررسی کارایی جونده‌کش‌های جدید بروماوت، دیفاوت و پست‌آف در مقایسه با لانی‌رات و کلرات علیه موش مغان و موش ورامین
علی رضا خلیل آریا؛ مسعود تقی زاده
مشاهده مقاله

58 بررسی کارایی موش‌کش Detia Degesch Bait در کنترل موش غالب انبارها
علی رضا خلیل آریا؛ مجید نورافکن
مشاهده مقاله

59 کارایی حشره کش های جدید پایرتروییدی ونئونیکوتینوییدی در کنترل سن گندم Eurygaster integriceps
عزیز شیخی گرجان؛ سعید معین؛ علی محمدی پور؛ محمد حسین مصلحی راد؛ رضا شهسواری
مشاهده مقاله

60 تعیین گروه های سازگار رویشی (VCG) جدایه های Aspergillus parasiticus خاک مزارع بادام زمینی
محمود هوشیار فرد؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاختی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم
مشاهده مقاله

61 تعیین گروه های سازگار رویشی جدایه های توکسین زای Aspergillus flavus دانه ذرت در استان های فارس و اردبیل
محمود هوشیار فرد؛ حمید روحانی؛ ماهرخ فلاختی رستگار؛ عصمت مهدیخانی مقدم
مشاهده مقاله

62 شناسایی آفات مهم نهالهای انبه وارداتی از کشور پاکستان
مجید امانی؛ مسعود لطیفیان
مشاهده مقاله

63 تعیین گونه غالب نماتود ریشه گرهی در مزارع توتون تیپ شرقی شمال کشور
عظیمه حسینی خلیلی؛ سید حمیدرضا موسوی رستم؛ ملیحه ملکی؛ محمدرضا صلواتی
مشاهده مقاله

64 ارزیابی عکس‌العمل ارقام تجاری توتون تیپ شرقی به Meloidogyne hapla
عظیمه حسینی خلیلی؛ محمدرضا صلواتی
مشاهده مقاله

65 بررسی تنوع ژنتیکی جدایه های Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus بر روی کرم غنچه توتون با استفاده از تکنیک PCR- RFLP
هدی عاصمی؛ محمدرضا رضاپناه؛ علی مهرور؛ سید افشین سجادی
مشاهده مقاله

66 مقاومت به اثرات کشندگی نانو سیلیکا در جمعیت های سوسک توتون Lasiodrma serricornae (Col: Anobiidae)
هدی عاصمی؛ سید افشین سجادی؛ فرهاد نقی زاده
مشاهده مقاله

67 Grape Erineum Mite Colomerus vitis (Pgst.) (Acari: Eriophidae) leaf damage and its impact on crop quality and correlation with some plant features
سعید جوادی خدری؛ محمد خانجانی؛ منصور غلامی؛ Enrico de Lillo
مشاهده مقاله

68 احتمال تاخیر در تخمگذاری در کنه های تارتن Tetanychus urticae وT.cinnabarinus در حضور کنه شکارگر Amblyseius swirskii
سپیده عسکریه یزدی؛ آزاده زاهدی گلپایگانی؛ علیرضا صبوری؛ فرشته کرمی بدربانی
مشاهده مقاله

69 شناسایی و کنترل جلبک ها در خزانه های شناور توتون
محمد رضا نجفی؛ عبدالغفور قلی زاده؛ محمدرضا صلواتی؛ آرمان محمودی
مشاهده مقاله

70 بررسی اثر چند قارچکش در کنترل بوته میری توتون ناشی از پاتوژن های خاکزی
محمد رضا نجفی؛ محمدرضا صلواتی؛ سید افشین سجادی؛ همایون افشاری آزاد
مشاهده مقاله

71 شناسایی باکتری عامل آب گزیدگی میوه ی هندوانه در استان همدان
حامد دانا؛ غلام خداکرمیان
مشاهده مقاله

72 معرفی برخی از کنه های خانواده Raphignathidae (Acari: Trombidiformes) در استان همدان، ایران
فاطمه امینی؛ محمد خانجانی؛ معصومه خانجانی
مشاهده مقاله

73 بررسی تاثیر گیاه تله بر کاهش آلودگی برخی از آفات خربزه در استان خراسان رضوی
حسن رحیمی؛ علی کاخکی؛ حسین رحیمی؛ مهدی عراقی؛ محمد دادمند
مشاهده مقاله

74 بررسی کارآیی اختلاط علفکش‌های پیش از کاشت در مزارع توتون
احمد رهبری؛ مهدی علیزادگان؛ محمدرضا نجفی؛ سید حمیدرضا موسوی رستم؛ زین العابدین شهادتی مقدم؛ پرویز شیمی
مشاهده مقاله

75 افزایش سن و توانایی یادگیری بویایی زنبور Venturia canescens
حسین کیشانی فراهانی
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه