تعداد مقالات: 12,798

26 تأثیر عمق دفن ریزوم بر خصوصیاترشدی اندام هوایی علف‌هرز حلفه (Imperata cylindrica L. Beauv)
حیدر حمیداوی؛ سید وحید اسلامس؛ مجیدم جامی الاحمدی
مشاهده مقاله

27 کنترل بیولوژیک Polymyxa betae، ناقل عامل بیماری ریزومانیای چغندرقند در شرایط گلخانه
لاله نراقی؛ اصغر حیدری؛ حسن عسکری؛ رضا پوررحیم؛ رسول مرزبان
مشاهده مقاله

28 مطالعه زمان مرگ در نقطه فوق سرد شدن کنه تارتن دولکه ای Tetranychus urticae
سمیرا خدایاری؛ سعید محرمی پور
مشاهده مقاله

29 بررسی اثر خشکی بر شاخص جوانه زنی، جوانه های ریزوم حلفه (Imperata cylindrica (L.) Beauv)
حیدر حمیداوی؛ سید وحید اسلامس؛ مجیدم جامی الاحمدی
مشاهده مقاله

30 بررسی کارایی رهاسازی اشباعی کفشدوزک (Stethorus gilvifrons) در کنترل بیولوژیک کنه تارتن خرما (Oligonychus afrasiaticus) در شرایط مزرعه‌ای
مسعود لطیفیان؛ غلامرضا کجباف والا؛ مرتضی امیدبخش
مشاهده مقاله

31 بررسی اثر ترکیبات گیاهی بر قارچ Beauveria bassiana در جمعیت شپشه دندانه دار در شرایط تغذیه از خرما
مسعود لطیفیان؛ Jahanshir Shakarami؛ بهار راد
مشاهده مقاله

32 تاثیر کشت مخلوط گشنیز(Coriandrum sativum L.) و باقلا (Vicia faba L.) برانبوهی فون حشرات و پتانسیل کنترل علف‌های هرز
اسماعیل رضائی چیانه؛ اروج ولیزادگان؛ مهدی تاج بخش؛ مهدی قیاسی
مشاهده مقاله

33 تاثیر واریته گندم روی اثر حشره کشی سه فرمولاسیون خاک دیاتومه علیه حشرات کامل Tribolium confusum
معصومه ضیائی
مشاهده مقاله

34 سمیت تماسی اسانس زنیان Carum copticum و زیره سبز Cuminum cyminum علیه دو آفت محصولات انباری
معصومه ضیائی
مشاهده مقاله

35 ارزیابی مقاومت ارقام مختلف تجاری انگور در برابر قارچ عامل بیماری سفیدک پودری انگور (Uncinula necator) در استان های اردبیل، فارس و قزوین
حسین کربلائی خیاوی؛ عباس داوودی؛ محمد اکرمی
مشاهده مقاله

36 بررسی اثر شرایط محیطی روی رها شدن، جوانه زنی و بیماری زایی کنیدی های Uncinula necator قارچ عامل بیماری سفیدک پودری انگور در استان اردبیل
حسین کربلائی خیاوی
مشاهده مقاله

37 بررسی کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم پروانه مینوز برگ گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)
آرمان آوندفقیه؛ علی محمدی پور؛ علی اکبر حسنی؛ ولی اله بنی عامری
مشاهده مقاله

38 بررسی پارامترهای جدول‌ زندگی کفشدوزک هفت‌نقطه‌ای(L.) Coccinella septempunctata در رژیم غذایی شته گل‌سرخ(L.) Macrosiphum rosae Evaluation of life table parameters of Coccinella septempunctata (L.) fed on Macrosiphum rosae (L.)
الهام امین افشار؛ محمد خانجانی؛ بابک ظهیری
مشاهده مقاله

39 بررسی تاثیر کنترل شیمیایی بر جمعیت علف های هرز و عملکرد سیر (Allium Sativum L.).
سبحان محضری؛ محمد علی باغستانی؛ محمد رئوفی؛ سمیه گیتی
مشاهده مقاله

40 بررسی اثرات حشره‌کشی خاک دیاتومه و کائولین فرآوری شده بر حشرات کامل دو گونه آفت انباری در شرایط آزمایشگاهی
فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهران غزوی؛ عارف معروف
مشاهده مقاله

41 بررسی امکان تلفیق کائولین فرآوری شده و جدایه ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae Sorokin به منظور کنترل دو گونه آفت انباری در شرایط آزمایشگاهی
فرشید شخصی زارع؛ حسین فرازمند؛ رضا وفایی شوشتری؛ مهران غزوی؛ عارف معروف
مشاهده مقاله

42 کنترل هشت گونه آفات مهم محصولات انباری با ترکیبات سازگار با محیط زیست
Reza Sadeghi؛ ارسلان جمشیدنیا
مشاهده مقاله

43 نخستین گزارش از قارچ آسکومیستی Talaromyces trachyspermus و فرم غیر جنسی مرتبط با آن (Penicillium lehmanii ) در ایران
پریسا رزاقی؛ دوستمراد ظفری؛ خدیجه عباسی؛ سحر لیلایی؛ فرشته طالبی
مشاهده مقاله

44 سیستم پیش آگاهی و ردیابی بیماری پوسیدگی گل آذین خرما در استان خوزستان
مجید امانی؛ مسعود لطیفیان
مشاهده مقاله

45 بررسی اثرات پرتودهی روی بیماریهای مهم پس از برداشت میوه انبه
مجید امانی؛ محمد رضا گرشاسبی؛ مسعود لطیفیان
مشاهده مقاله

46 بررسی کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم خوشه خوار انگور، Lobesia botrana (Denis & Schiffermüller) (Lep.: Tortricidae)
آرمان آوندفقیه؛ رضا شهسواری؛ سید وحید فرهنگی؛ علی محمدی پور
مشاهده مقاله

47 Role of different trichome style in the resistance of various tomato genotypes to tomato leaf miner Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) in greenhouse condition
سعید جوادی خدری؛ Mohammad Ahmad Hosseini؛ محمد خانجانی؛ Germano Leão Demolin Leite
مشاهده مقاله

48 بیماری لکه‌ برگی سپتوریوز موز در ایران
مجید امانی؛ گایانه آواگیان؛ مسعود لطیفیان؛ ابوالفضل سرپله
مشاهده مقاله

49 بررسی و شناسایی مقدماتی بیماری‌های مهم قارچی و باکتریایی انبه در ایران
مجید امانی؛ مسعود لطیفیان
مشاهده مقاله

50 بررسی روند رشد پیاز(Allium cepa L.)در شرایط تداخل با اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotundus L)
نصرت اله کریمی ارپناهی؛ سید وحید اسلامس؛ سهراب محمودی؛ محمد حسن سیاری
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه